Undervisning

Der undervises på STU 1 ud fra en anerkendende synsvinkel og en fælles pædagogisk platform.

Overordnet set omfatter undervisningen

  • En almendannende del
  • En specifik målrettet del
  • En praktikdel

Den daglige undervisning starter kl. 8.15 og slutter kl. 13.15

Den almendannende del

Den almendannende del peger mod udviklingen af de personlige og sociale kompetencer. Her indgår også obligatoriske emner som, samfundsforhold, almen viden, kommunikation, botræning, offentlige tilbud, hjælpemidler, økonomi m.m.

Den specifikke målrettede del

Den specifikke målrettede del tager udgangspunkt i at udvikle interesser, evner, specielle fag, færdigheder og fritidsinteresser. Desuden indgår forberedelse og træning til beskæftigelsesmæssige aktiviteter. Virksomhedsbesøg og kendskab til arbejdsmarkedsforhold samt forberedelse til praktik indgår også.

Den praktiske del

Den praktiske del uden for undervisningsmiljøet på STU-afdelingen, er rettet mod udviklingen og afprøvningen af de praktiske evner og færdigheder i virksomheder og institutioner.

Praktikdelen på STU 1 foregår hovedsageligt i lokalområdet hos private mindre og større virksomheder, kommunale institutioner, i kantiner og på beskyttede værksteder.

Vi har på STU 1 erfaring for en lang sammenhængende praktikdel. Praktikken er på max. 3 mdr. eller efter behov og formåen.

STU 1 har mange samarbejdsrelationer: Der samarbejdes med UU-vejledere, jobcenteret, sagsbehandlere, private virksomheder, kommunale institutioner, sociale myndigheder, forældre osv.

Du kan læse mere om praktik på STU her