Afklaring

Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb af maksimalt 12 ugers varighed.

Afklaringen består af struktureret observation i forbindelse med undervisning og praktiske aktiviteter. Der kan indgå forskellige tests til at afklare den unges kompetencer.

På grundlag af afklaringsforløbet udarbejder Den kommunale ungeindsats (KUI) sammen med den unge den endelige uddannelsesplan. Planen vil indeholde fag og aktiviteter, der har til formål at fremme den faglige, sociale og personlige udvikling og den unges evne til at fungere sammen med andre. Efterfølgende udarbejder uddannelsesstedet en individuel undervisningsplan, som tager udgangspunkt i personlige samt evt. uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer.

Der stræbes efter, at den unge bliver bevidst om egne forudsætninger, ønsker og mål. Det lærte skal den unge kunne bruge i sit eget liv uden for uddannelsen. Derfor kan undervisningsplanen indeholde elementer rettet mod:

Arbejdspladsen

Målet er, at den unge bliver bevidst om sine beskæftigelsesmuligheder.
Den unge skal afprøve evner og afstemme sine mål i praksis. Undervisningen forgår på STU og i praktikker på værksteder og i offentlige og private virksomheder. Der bliver bl.a. arbejdet med arbejdsmarkedskendskab, hygiejne og normer og regler for adfærd på en arbejdsplads.

Boligen

Målet er, at den unge bliver bevidst om sine bomuligheder. Vi arbejder f.eks. med økonomi, indkøb, budgetter, familie, samlivsformer.

Uddannelsen

Vi hjælper den unge med at blive bevidst om sine muligheder for at tage en uddannelse i andet regi. Arbejdet med almindelige skolefag indgår.

Fritiden

Målet er, at den unge bliver bevidst om sine muligheder i fritiden, og at den unge får mulighed for at afprøve dem i praksis. Der bliver bl.a. arbejdet med sport, musik, medier og drama

Praktikforløb og erhvervsvejledning

Praktikforløb og erhvervsvejledning er i relevant omfang en del af alle uddannelsesforløb.

Selvom undervisningen bliver tilrettelagt ud fra individuelle behov, bliver den unge ikke undervist alene. Undervisningen foregår på små homogene hold, hvor den unge er sammen med andre unge, der er i en tilsvarende situation.

I Thisted Kommune er det Tværfagligt Forum, der indstiller de unge til STU- tilbuddet.