STU

Uddannelse til unge med særlige behov

 

Formålet med STU1 er, at unge med særlige behov kan blive klargjort til beskæftigelse eller videreuddannelse. De unge får mulighed for at tage eksamener på 9. -10. klasseniveau og deltage i afklarende praktikforløb i private virksomheder. Med udgangspunkt i en individuel uddannelsesplan fokuseres der på opbygning af kompetencer af personlig, social og faglig karakter.

STU er en uddannelse til livet

Personlige kompetencer skal for eksempel sætte den unge i stand til at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet. Det kan være kreativitet, effektivitet, beslutsomhed, stabilitet, tålmodighed...

Sociale kompetencer skal bruges for at skabe et selvstændigt fritidsliv og voksenliv, hvor den unge føler sig tilpas i forskellige sociale situationer og relationer.

Faglige kompetencer er forudsætningerne for at deltage i uddannelse og komme i beskæftigelse. Det er ofte kompetencer i dansk, læsning og skrivning, regning/matematik, IT, sprog og almen orientering.

Gruppen af unge med særlige behov omfatter blandt andre

  • Unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF)  
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser / ADHD
  • Unge med Socio-emotionelle vanskeligheder
  • Unge med generelle og specifikke indlæringslæringsvanskeligheder