Målgrupper

Unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF)

ASF er en biologisk betinget udviklingsforstyrrelse. Man taler om, at det er en spektrumforstyrrelse, fordi der er flere former for autisme. Der er fire diagnoser inden for ASF: Infantil autisme, aspergers syndrom, atypisk autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret. Det kendetegner mennesker med ASF, at de har vanskeligheder med at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser, og de kan have vanskeligheder med at begå sig socialt.

Disse træk kan påvirke personens funktionsniveau i alle situationer i varierende grad.

Unge med socio-emotionelle vanskeligheder

Personer med socio - emotionelle vanskeligheder kan have svært ved at leve op til de almindelige forventninger mht. selvforvaltning inden for det personlige, sociale og faglige område. De kan fremstå med et meget lavt selvværd og have store vanskeligheder med den sociale kompetence – f.eks. empati. Adfærdsmæssigt kan de være svingende, kravafvisende og nogle kan blive voldsomt udadreagerende. Endvidere kan det være vanskeligt for dem at få overblik og koncentrere sig.

Unge udviklingshæmmede

Fælles for personer med udviklingshæmning er, at deres generelle kognitive funktionsniveau er nedsat. Der ses ofte tillægshandicaps hos mennesker med udviklingshæmning. Det kan f.eks. være adfærdsmæssige problemer, socioemotionelle problemer, autisme og opmærksomhedsforstyrrelser.

Unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD

Unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD kan have enkelte eller kombinerede vanskeligheder mht. opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Vanskelighederne giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Disse vanskeligheder kan bl.a. komme til udtryk i forhold til sociale samspil.