Praktik

Praktikken forudsættes at foregå på virksomheder og institutioner uden for de undervisningsmæssige rammer.

Formålet med praktikken er blandt andet, at den unge får arbejdserfaring og erfaring med at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads.

Praktikken skal medvirke til at opfylde målene i den unges uddannelsesplan ved at bidrage til, at den unge tilegner sig arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet.

Endvidere skal den unge udvikle personlige kompetencer og erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, således at den unge kan deltage i et aktivt voksenliv og få indsigt i strukturen og forholdene på en arbejdsplads.

Af de årlige 840 undervisningstimer udgør praktikken typisk mellem 250-280 timer.

STU 1 har vi et godt samarbejde med mange lokale virksomheder og institutioner. Praktikkoordinatoren indgår praktikaftaler og sender kontrakten til praktikstedet.

Kontrakten sikrer den unge individuelle aftaler, og den sikrer, at de udfordringer og opgaver, den unge får, er i overensstemmelse med praktikstedets ønsker og behov.

Under praktikforløbet modtager praktikanten besøg af både koordinator og kontaktlærer.

Ved praktikkens ophør modtager praktikkoordinatoren en udtalelse fra praktikstedet.

Praktikkoordinatoren har forud tilsendt praktikværten evalueringspapirerne.

Eksempler på praktiksteder

 • Tømrer
 • Dagligvarebutikker
 • Tøj-/Modebutikker
 • Byggemarkeder
 • Køkken
 • IT
 • Kirkegårdsgraver
 • Plejehjem
 • Cykelsmed
 • Dagplejer
 • Børnehave
 • Murer
 • Smed
 • Foruden beskyttede værksteder, dyrehandel, landbrug, gartneri, genbrug, slagter og kunstner.

Praktikforløb efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v., jf.§ 14.