STU Erhverv

Pr. 1. august 2024 kan man optages på STU1’s særlige erhvervslinje. På erhvervslinjen er man tilknyttet en eller flere private virksomheder, hvor man sammen med STU-lærere og andre elever tager sin uddannelse. Den traditionelle boglige undervisning er her skiftet ud med træning i erhvervsrettede læringselementer som f.eks. truckkørsel, lager- og logistikarbejde. På erhvervslinjen er det primære fokus læring i praksis, hvor slutmålet er beskæftigelse. På nuværende tidspunkt foregår undervisningen på XL-BYG i Thisted, fire dage ugentligt og på STU1’s adresse en dag ugentlig.

Målsætning

 • STU Erhverv vil forsøge at tilbyde unge i STU-målgruppen en ny vej ind i voksenlivet.
 • XL-BYG skal hjælpe den unge til læring og med at brolægge vejen ind mod uddannelse eller arbejdsmarkedet.
 • ADL-undervisning er stadig et centralt element, som skal hjælpe den unge på vej til et selvstændigt voksenliv.
 • Et tæt samarbejde med KUI og jobcenter skal sikre den bedst mulige overgang efter endt STU-forløb.

Undervisningen

 • Læring gennem praktik er STU Erhvervs bærende element
 • Undervisningen tager afsæt i PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslærer, Samarbejdslære og Erhvervslære) PASE handler om privatøkonomi og læren om at kunne indgå, professionelt og kollegialt, på en arbejdsplads. Faget skal give en forståelse af vigtigheden af, at eleven dels bliver selvforvaltende, og dels kan samarbejde og indgå på en arbejdsplads eller et videre uddannelsesforløb.
 • År 1 er XL-BYG samarbejdspartner, hvor eleverne indgår i praktikopgaver med en lærer og andre elever. Der er en ugentlig dag med ADL-undervisning. (Almindelig Daglig Levevis)
 • År 2 kan bestå af to halvårlige praktikker af fire ugedage. Der vil være en ugentlig dag med ADL-undervisning.
 • År 3 består af 1-2 praktikperioder med henblik på afklaring ift. fremtiden.  

Fordelene ved STU Erhverv

Ikke mere traditionel skole

 • Undervisningen er ikke som i grundskolen. Vi arbejder og lærer i praksis.
 • Du bliver behandlet som en voksen medarbejder og mødt med høje forventninger.
 • Det bliver muligt at tage et certifikat til gaffeltruck.

En rigtig arbejdsplads med rigtige kollegaer

 • Vi udfører opgaver der skal løses for rigtige kunder
 • Vi arbejder sammen med og lærer af professionelle

Ferier

 • Vi afholder stadig skolernes ferier

Fremtid

 • Bedre muligheder for beskæftigelse og kortere forløb i jobcentret efter endt uddannelse.
 • Bedre klargøring til FGU