Generelt om uddannelsen

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud til unge, der ikke kan benytte eksisterende ungdomsuddannelser.

For at være i målgruppen skal den unge have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende og være under 25 år.

Formål

Formålet med det samlede uddannelsestilbud er, at den unge får: 

 • En individuelt tilrettelagt uddannelse, hvor den unge får mulighed for at uddanne sig efter ønsker og evner.
 • En uddannelse, der gennemføres så tæt på den unges nærmiljø som muligt.
 • En uddannelse, som understøtter den unges ressourcer og som bedst muligt fremmer udviklingen af den unges faglige, sociale og personlige kompetencer.
 • En uddannelse, som består af både skole- og praktikophold.
 • En uddannelse, hvor den unge indgår i et fællesskab med andre unge, der har det på samme måde.

Målsætning 

Uddannelsen tilstræber bl.a. at give den unge:

 • Forudsætninger for at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.
 • Kendskab til sit nærmiljø og omverdenen.
 • Kompetencer, så den unge kan varetage et job eller videreuddannelse.
 • Mulighed for at kunne mestre en hverdag, der måske indeholder uddannelse, arbejde, fritid eller bolig.
 • Mulighed for at kunne indgå i sociale fællesskaber.

Indhold

Uddannelsens indhold:

 • Uddannelsesforløbet varer i maksimalt 3 år.
 • Uddannelsen omfatter 840 timers undervisning pr. år, hvilket svarer til 28 lektioner om ugen i 40 uger pr. år.
 • Praktik og andre praktiske aktiviteter indgår evt. i uddannelsen i et omfang på højst 240 timer pr. år.

Kommunikationscenter Thisteds STU-tilbud er Thisted Kommunes eget lokalt forankrede STU-tilbud. STU-tilbuddet afvikles på to eksterne afdelinger - STU-afdeling 1 og STU-afdeling 2. Kommunikationscenter Thisted har det overordnede ansvar for driften af STU-afdelingerne.

Afdelingen er beliggende på adressen Langebeksvej 8 i Skjoldborg ca. 8 km. syd for Thisted. Den daglige ledelse af tilbuddet varetages af afdelingslederen for STU. De unge på STU-afdeling 1 er generelt selvhjulpne mht. personlig hygiejne, befordring og almindelige dagligdags funktioner. Svært handicappede unge, der kræver hjælp til personlig hygiejne og ellers er plejekrævende, kan ledsages af personlig hjælper.